Europa, Warszawa

Z ogromną przyjemnością Zarząd Stowarzyszenia "Przystań" ma zaszczyt zaprosić tegorocznych stypendystów oraz ich bliskich na uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych na rok szkolny 2014/2015 w ramach Funduszu Stypendialnego "Równe Szanse" oraz Stypendiów Pomostowych. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele samorządów lokalnych, dyrektorzy szkół oraz pedagodzy.

Uroczystość odbędzie się 18 Listopada 2014 roku o godzinie 16:00  w siedzibie Stowarzyszenia "Przystań" przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie.

My także w TYM uczestniczyliśmy, gdyż w tym roku przyznaliśmy po raz 11 stypendia trzem uczniom Szkoły Zawodowej przy  Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie.

Oto nasi tegoroczni stypendyści:
1. Marianna Górzyńska - kl.III zawodowa - profil zawodowy - kucharz
2. Natalia Wojtalak - kl. II zawodowa - profil zawodowy - kucharz
3. Mateusz Jarzyna - kl.II zawodowa - profil zawodowy - kucharz

Gratulujemy!
Zdjęcia z uroczystości wręczenia stypendiów w siedzibie Stowarzyszenia "Przystań" znajdziecie wkrótce na stronie stowarzyszenia www.przystan.ilawa.pl
W naszej Galerii znajdziecie kilka zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów stypendialnych w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych.

24 uczniów klas gimnazjalnych i przysposabiających do pracy wraz z nauczycielami i rodzicami z Zespołu Placówek Szkolno – wychowawczych w Iławie uczestniczyło w dniach 14-27 kwietnia 2012 r. w turnusie rehabilitacyjnym w „Sanatorium Panorama Morska„ w Jarosławcu.

Udział w turnusie był możliwy dzięki bardzo dobrej współpracy naszej placówki z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie i Stowarzyszeniem „Jesteśmy”, skąd pozyskaliśmy środki. Pobyt na turnusie daje młodzieży szansę na poprawę zdrowia (codziennie trzy zabiegi zlecone przez lekarza) oraz wzmacnia samoobsługę i rozwija kontakty społeczne (spotkania z nowymi ludźmi, udział w konkursach, wspólnych zabawach).

Dwutygodniowy pobyt poza domem uczy większej samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy. Wierzymy, że pobyty na turnusach dostarczają młodzieży niezapomnianych wrażeń, wspomnień i nowych przyjaźni. Nadmienić należy także, że organizacja turnusów rehabilitacyjnych jest stałym elementem działalności Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie i Stowarzyszenia „Jesteśmy” już od 2000 roku.

Zamieszczamy Protokół w sprawie przyznania stypendiów na rok szkolny 212/2013 uczniom Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie w ramach programu stypendialnego "Równe Szanse".

Protokół z dn. 26.09.2012 r.

W dniach 21.07- 01.08.2014 dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Iława i Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczych zorganizowane zostały dwutygodniowe półkolonie dla 11 uczniów mieszkających w Iławie, a  uczących się w Zespole . Celem półkolonii była dobra zabawa, aktywny wypoczynek, współpraca i wzajemna pomoc. Podczas półkolonii były przejażdżki bryczką i statkiem "Ilavia", pikniki, spacery, byliśmy na pływalni w Iławie i w Aquaparku w Pluskach, były zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, dzień filmowy oraz turniej gier planszowych. Śmiechu i radości było wiele . Zachęcamy do odwiedzenia naszej Galerii, tam znajdziecie wiele ciekawych zdjęć.

Organizatorzy

W dniu 16 grudnia 2011r. w holu Kinoteatru "Pasja" odbył się wernisaż fotografii wykonanych przez uczestników projektu "Iławska jesień w obiektywie" realizowanego przez Stowarzyszenie. Projekt otrzymał dofinansowanie w VII edycji "Działaj Lokalnie". Wernisaż był zwieńczeniem czteromiesięcznej pracy 13 uczestników projektu - uczniów klas gimnazjalnych i przysposabiających do pracy z Zespołu Placówek Szkolno "Wychowawczych w Iławie. W ramach działań projektowych odbyły się warsztaty fotograficzne prowadzone przez profesjonalnego fotografa. Młodzież krok po kroku była wprowadzana w tajniki fotografowania, począwszy od poznania budowy i zasad obsługi aparatu fotograficznego, poprzez zasady kadrowania aż do obróbki i wywołania wykonanych zdjęć podczas zajęć plenerowych. Każdy z uczestników projektu zaprezentował trzy swoje, jego zdaniem, najlepsze fotografie. Kanwą wykonywanych zdjęć było miejsce gdzie żyją, uczą się, mieszkają - nasza ukochana Iława. W wernisażu uczestniczyli rodzice, przedstawiciele samorządu lokalnego i powiatowego, przedstawiciele iławskich placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych. Młodzież uczestnicząca w projekcie była bardzo dumna z wyników swojej pracy, rodzice zaś dumni ze swoich dzieci. To było naprawdę bardzo piękne przeżycie dla wszystkich.

Dziękujemy wszystkim partnerom bez pomocy których nie zrealizowalibyśmy założeń projektu, w tym: Iławskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie "Przystań", Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych , Centrum Organizacji Pozarządowych, Firma "TOMCOLOR".