Europa, Warszawa

W dniu 14 pażdziernika 2011 r. Komisja Kwalifikacyjna złożona z Zarządu Stowarzyszenia rozpatrzyła 6 wniosków uczniów klas zawodowych z Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie ubiegających się o stypendium w ramach Programu stypendialnego "Równe szanse".

Program stypendialny jest realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Przystań" od 2008 roku. Stypendia przyznawane są uczniom spełniającym zawarte we wniosku stypendialnym kryteria. Każdy potencjalny stypendysta może uzyskać maksymalnie 100 punktów ( w załączniku wzór wniosku ).

W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 stypendium otrzymywać będą następujący uczniowie:

    Żaneta Klonowska - kl. I zawodowa - profil - kucharz małej gastronomii
    Damian Kwiatkowski - kl. I zawodowa - profil - kucharz małej gastronomii
    Sebastian Wiśniewski - kl. III zawodowa - profil - murarz

Rozpoczęliśmy realizację projektu "Iławska jesień w obiektywie". Okres realizacji projektu : 01 sierpnia - 10 grudnia 2011r. Środki na realizację projektu pozyskaliśmy biorąc udział w lokalnym konkursie grantowym Stowarzyszenia "Przystań" - Działaj Lokalnie.

W projekcie udział bierze 14 młodych ludzi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających na co dzień do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie. Celem projektu jest rozbudzenie w uczestnikach projektu zainteresowania fotografią i fotografowaniem. Efektem końcowym będzie wystawa fotografii wykonanych i obrobionych samodzielnie przez uczestników. Dotychczas odbyły się warsztaty integracyjne i wizyta w profesjonalnym studio fotograficznym TOMCOLOR w Iławie, które podjęło się współpracy z nami przy realizacji projektu. Zachęcamy do obejrzenia pierwszych migawek z realizacji projektu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji projektu.

Serdecznie witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym - "Jesteśmy".