Europa, Warszawa

Chcemy Państwa poinformować, że uległa zmianie pełna nazwa naszego Stowarzyszenia, brzmi ona następująco: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Nazwa skrócona nie uległa zmianie i możemy jej nadal używać. Dla  przypomnienia:                        

Stowarzyszenie „Jesteśmy".