Europa, Warszawa

W dniu 14 pażdziernika 2011 r. Komisja Kwalifikacyjna złożona z Zarządu Stowarzyszenia rozpatrzyła 6 wniosków uczniów klas zawodowych z Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie ubiegających się o stypendium w ramach Programu stypendialnego "Równe szanse".

Program stypendialny jest realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Przystań" od 2008 roku. Stypendia przyznawane są uczniom spełniającym zawarte we wniosku stypendialnym kryteria. Każdy potencjalny stypendysta może uzyskać maksymalnie 100 punktów ( w załączniku wzór wniosku ).

W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 stypendium otrzymywać będą następujący uczniowie:

    Żaneta Klonowska - kl. I zawodowa - profil - kucharz małej gastronomii
    Damian Kwiatkowski - kl. I zawodowa - profil - kucharz małej gastronomii
    Sebastian Wiśniewski - kl. III zawodowa - profil - murarz