Europa, Warszawa

W dniu 16 grudnia 2011r. w holu Kinoteatru "Pasja" odbył się wernisaż fotografii wykonanych przez uczestników projektu "Iławska jesień w obiektywie" realizowanego przez Stowarzyszenie. Projekt otrzymał dofinansowanie w VII edycji "Działaj Lokalnie". Wernisaż był zwieńczeniem czteromiesięcznej pracy 13 uczestników projektu - uczniów klas gimnazjalnych i przysposabiających do pracy z Zespołu Placówek Szkolno "Wychowawczych w Iławie. W ramach działań projektowych odbyły się warsztaty fotograficzne prowadzone przez profesjonalnego fotografa. Młodzież krok po kroku była wprowadzana w tajniki fotografowania, począwszy od poznania budowy i zasad obsługi aparatu fotograficznego, poprzez zasady kadrowania aż do obróbki i wywołania wykonanych zdjęć podczas zajęć plenerowych. Każdy z uczestników projektu zaprezentował trzy swoje, jego zdaniem, najlepsze fotografie. Kanwą wykonywanych zdjęć było miejsce gdzie żyją, uczą się, mieszkają - nasza ukochana Iława. W wernisażu uczestniczyli rodzice, przedstawiciele samorządu lokalnego i powiatowego, przedstawiciele iławskich placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych. Młodzież uczestnicząca w projekcie była bardzo dumna z wyników swojej pracy, rodzice zaś dumni ze swoich dzieci. To było naprawdę bardzo piękne przeżycie dla wszystkich.

Dziękujemy wszystkim partnerom bez pomocy których nie zrealizowalibyśmy założeń projektu, w tym: Iławskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie "Przystań", Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych , Centrum Organizacji Pozarządowych, Firma "TOMCOLOR".