Europa, Warszawa

Zamieszczamy Protokół w sprawie przyznania stypendiów na rok szkolny 212/2013 uczniom Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie w ramach programu stypendialnego "Równe Szanse".

Protokół z dn. 26.09.2012 r.