Europa, Warszawa

24 uczniów klas gimnazjalnych i przysposabiających do pracy wraz z nauczycielami i rodzicami z Zespołu Placówek Szkolno – wychowawczych w Iławie uczestniczyło w dniach 14-27 kwietnia 2012 r. w turnusie rehabilitacyjnym w „Sanatorium Panorama Morska„ w Jarosławcu.

Udział w turnusie był możliwy dzięki bardzo dobrej współpracy naszej placówki z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie i Stowarzyszeniem „Jesteśmy”, skąd pozyskaliśmy środki. Pobyt na turnusie daje młodzieży szansę na poprawę zdrowia (codziennie trzy zabiegi zlecone przez lekarza) oraz wzmacnia samoobsługę i rozwija kontakty społeczne (spotkania z nowymi ludźmi, udział w konkursach, wspólnych zabawach).

Dwutygodniowy pobyt poza domem uczy większej samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy. Wierzymy, że pobyty na turnusach dostarczają młodzieży niezapomnianych wrażeń, wspomnień i nowych przyjaźni. Nadmienić należy także, że organizacja turnusów rehabilitacyjnych jest stałym elementem działalności Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie i Stowarzyszenia „Jesteśmy” już od 2000 roku.