Europa, Warszawa

Stowarzyszenie powstało w 1997 r. z inicjatywy pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie. Naszym nadrzędnym celem jest rehabilitacja społeczna i fizyczna, wsparcie i stymulacja rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W 2006 r. otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Zrzeszamy około 70 członków.