Europa, Warszawa

Sprawozdanie roczne ZA ROK 2020:

Bilans rok 2020

Projekty realizowane w roku 2020

Rachunek wyników za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

 

Sprawozdanie roczne ZA ROK 2019:

Bilans rok 2019  

Projekty realizowane w roku 2019

Rachunek wyników za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie roczne ZA ROK 2018:

Bilans rok 2018  

Projekty realizowane w roku 2018

Rachunek wyników za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie roczne ZA ROK 2017:

Bilans rok 2017  

Projekty realizowane w roku 2017

Rachunek wyników za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie roczne ZA ROK 2016:

Bilans rok 2016

Projekty realizowane w roku 2016

Rachunek wyników za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie roczne ZA ROK 2015:

    Bilans rok 2015
    Projekty realizowane przez Stowarzyszenie w roku 2015
    Rachunek wyników za rok 2015
    Sprawozdanie Finansowe ZA rok 2015

Sprawozdanie roczne ZA ROK 2014:

    Bilans rok 2014
    Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2014
    Rachunek wyników za rok 2014
    Sprawozdanie Finansowe ZA rok 2014

Sprawozdanie roczne ZA ROK 2013:

    Bilans rok 2013
    Sprawozdanie Merytoryczne ZA rok 2013
    RACHUNEK ZA rok 2013 wyników
    Sprawozdanie Finansowe ZA rok 2013

Sprawozdanie roczne ZA ROK 2012:

    Sprawozdanie Merytoryczne ZA rok 2012.
    Bilans ZA rok 2012.
    RACHUNEK ZA rok 2012 Wyników.
    INFORMACJA ZA rok 2012 Dodatkowa.
 
Sprawozdanie roczne ZA ROK 2011:

    Sprawozdanie Finansowe ZA rok 2011.
    Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego ZA ROK 2011.
    Bilans ZA rok 2011.
    RACHUNEK ZA rok 2011 Wyników.
    INFORMACJA ZA rok 2011 Dodatkowa.
    Projekty realizowane przez Stowarzyszenie w Roku 2011.
 
Sprawozdanie roczne ZA ROK 2010:

    Sprawozdanie Merytoryczne ZA rok 2010.
    Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego ZA ROK 2010.
    Bilans ZA rok 2010.
    RACHUNEK ZA rok 2010 Wyników.
    INFORMACJA Dodatkowa ZA Rok 2010.
 
Sprawozdanie roczne ZA ROK 2009:

    Sprawozdanie Merytoryczne ZA rok 2009.
    Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego ZA ROK 2009.
    Bilans ZA rok 2009.
    RACHUNEK ZA rok 2009 Wyników.
    INFORMACJA ZA rok 2009 Dodatkowa.
 
Sprawozdanie roczne ZA ROK 2008:

    Sprawozdanie Merytoryczne ZA rok 2008.
    Projekty realizowane przez Stowarzyszenia w Roku 2008.
    Bilans ZA rok 2008.
    RACHUNEK ZA rok 2008 Wyników.
    INFORMACJA ZA rok 2008 Dodatkowa.